Hamtramck Super Small
Detroit (VS)


tekst (nl/en)

Tijdens een residentie bij de culturele instelling Popps Packing in Detroit (MI, VS) in de zomer van 2018 is een nieuw tijdelijk werk in de openbare ruimte tot stand gekomen. Hamtramck Super Small was een ruimtelijke installatie uitgezet op een braakliggende stuk grond tegenover Popps Packing in Hamtramck, een zelfstandige gemeente binnen de contouren van Detroit.
Kort gezegd was de installatie een sterk geabstraheerde in de derde dimensie opgetrokken stadsplattegrond van Hamtramck, in de vorm van een draadmodel van felgeel touw. De schaal van de stad was teruggebracht tot de maat van een huis, haar ruimtelijke structuur beperkt tot een open raamwerk en haar functie gereduceerd tot een publieke ruimte.
Het geheel was vormgegeven als een klein stadspark, met verwijzingen naar typische elementen uit bestaande ‘postzegelparken’, zoals de waterval, de pergola en het tegelpad. Deze elementen waren teruggebracht tot abstracte patronen en verwezen op hun beurt weer naar de typische grafische Detroitse muurschilderingen.
De installatie begaf zich in het spanningsveld tussen ruimte en massa, tussen niets en iets, tussen braakliggend en bebouwd. Op een dergelijk scharnierpunt bevondt Detroit zich: tussen stedelijke bloei, verval en wederopbouw.
Op een abstracter niveau verwees het project naar de verborgen kanten van een stad. Een stad is een complex en constant veranderend bouwwerk van fysieke en sociale structuren en onmogelijk door iemand volledig te bevatten. Een bezoeker of bewoner kent slechts een fragment van dit bouwwerk: de meeste verhalen blijven achter de voordeur of in het verleden verborgen. Men ziet een vereenvoudigde versie van de stad, een draadmodel. Een waarin men zijn eigen invulling maakt door zijn of haar persoonlijke ervaringen.
Door het werk in lijn te plaatsen met de huizen aan de St. Aubin street werd de installatie een volgende in de reeks. Was dit de indicatie van een toekomstig huis of juist de herinnering aan een verdwenen woning? Het antwoord hierop is voor ieder zelf in te vullen.

Hamtramck Super Small is a temporary public art installation, built on the empty lot across the street from Popps Packing in Hamtramck (MI, United States), located in the Detroit Urban Area. In its most simple form the installation is a scaled down and adapted version of the Hamtramck city plan. The three dimensional wireframe, to be made of yellow rope, defines the outlines of a public space. The city is reduced to a humanly tangible scale, roughly the size of a house. The distinct shape of the Hamtramck municipal borders, like neighborhoods within the city, on the small scale defines areas with different character. These specific corners are rendered, borrowing elements from the concept of the pocket park - a small, public accessible urban park. The waterfall, the pergola and the tiled footpath are abstracted into patterns. In a way they also refer to the Detroit tradition of the graphic mural.

In a deeper, more general sense the project refers to the hidden sides of the city. For an outsider large parts of the historical or social texture of the city stay hidden. Even local residents often stay within their own personal geographical or social realm. The ribbons of rope can be seen as the basic outlines of the city's entire structure, leaving large parts open for most. For example the ever evolving history of a city is only partially documented, and knowledge scattered throughout its citizens and generations. To line up the installation within the rhythm of existing houses of St. Aubin street the wireframe indicates another "house". Does this refer to a possible future house or a demolished existing one? We don't know.
At the opening event people are invited to pinpoint their own home on the "map" and document some "hidden" knowledge of Hamtramck.


@ Google Street View.

Type:   tijdelijke installatie - publieke ruimte
Jaar:   2018
︎  project  ︎