Lost & Fauna
Amsterdam


tekst

Lost & Fauna is een inzending voor The Green Competition, een multidisciplinaire ideëenprijsvraag voor een nieuwe visie op natuurinrichting in Nederland.  Het ontwerp is gebaseerd op het idee van tijdelijke natuur. Met behulp van een modulair systeem kan op tijdelijk braakliggende kavels of gebieden eenvoudig een schakering of stapeling van modules met voedingsbodem geplaatst worden die aansluit bij de bestaande, reeds aanwezige biotoop. Hierdoor kan binnen een korte termijn een tijdelijk natuurgebied ontstaan.
Voor de inzending zijn drie biotopen uitgewerkt: braakliggende bouwgrond, vervuild havengebied en een binnenstedelijke locatie.

Team:
Evelyne Groen, Marc Keizer, Bertus Tulleners, Laurent de Wolf

Type:   prijsvraag
Jaar:   2012
︎  project  ︎