Westerwijtwerd
Groningen


tekst

In Westerwijtwerd (Gr) staat naast de kerk een ensemble van een tweetal gebouwen, een historisch hoofdgebouw en een recenter bijgebouw, beiden vallend binnen de contouren van het beschermde dorpsgezicht.
Het bijgebouw dateert van omstreeks 1988 en is gebouwd in de stijl van een traditionele stal- of schuurtypologie, met een knik in het dak ter plaatse van de krimp. Het gebouw wordt nu als atelier en werkkamer gebruikt. De wens is om het gebouw zo aan te passen dat het als een apart woongedeelte kan functioneren. Hiervoor zou het gedeelte van de huidige carport ingevuld kunnen worden om meer oppervlak te creëren. Tevens is de wens om zonnepanelen in het dakvlak op te nemen.
Aangezien de welstandseisen voor beschermd dorpsgezicht vrij weinig ruimte over laten voor een afwijking van het bestaande (hoofd)gebouw neemt het ontwerp de huidige contouren als uitgangspunt.
Het ontwerp probeert eenvoud na te streven, in zowel consequente toepassing van materialen als detaillering. Als referentie geldt onder andere een traditionele houten schuur, zoals het Waarmanshuis in Schaphalsterzijl. Het bestaande volume wordt echter meer compositorisch behandeld. Het wijkt daarmee af van de geldende richtlijnen van de welstand, maar resulteren wel in een meer sprekend ontwerp.
De keuze voor een houten materialisering van de gevel komt voort uit de wens voor een natuurlijke en toch levendige uitstraling. De houten geveldelen worden in het dakvlak doorgezet om, in combinatie met een verholen goot, het gebouwvolume een meer sculpturale werking te geven.
Voor de houten delen wordt hout gebruikt dat op een ecologisch verantwoorde wijze is verduurzaamd.

Type:   woning
Jaar:   2016-2017
︎  project  ︎